Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за остваривање новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за остваривање новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.21 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. фотокопију личне карте;
2. фотокопију текућег рачуна;
3. изводе из матичне књиге рођених за малољетну дјецу;
4. доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа);
5. фотокопија рјешења о додијељеном праву из области социјалне заштите или социјална анамнеза издате од стране ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор;
6. увјерење Завода за запошљавање о незапослености или увјерење Пореске управе Републике Српске Подручни центар Приједор, да лице није остварило приходе у посљедњих 6 мјесеци;
7. доказе о висини примања чланова породице (чек од посљедње примљене пензије, инвалиднине, платне листе и слично).
- уз захтјев приложити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
3. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12, 90/16 и 94/19),
4. Правилник о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце ("Службени гласник Града Приједор", број 6/21).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце ("Службени гласник Града Приједор", број 6/21), именована је Комисија за додјелу новчане помоћи која има задатак да прегледа пристигле захтјеве и утврди ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Закључком Градоначелника оним социјално угроженим породицама са троје и више дјеце које су испуниле услове у складу са Правилником. Остали који не испуњавају услове, обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.
По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЗОРИЦА БИЛБИЈА
052/225-644, КАНЦ.: 66, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за здравство и социјална питања