Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Етажирање објекта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Етажирање објекта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 5.3.1 3
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: -

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. ЗК извадак са уписаним објектом,
2. Употребна дозвола,
3. Копија катастарског плана,
4. План посебних дијелова зграде у 3 примјерка и
5. Административна градска такса у износу од 2 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА
- рачун јавних прихода Града Приједор: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074160.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС", број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19) и
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" 6/19, 8/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Предлаже комисију за провјеру плана посебних дијелова зграде.
2. Комисија контролише исправност плана посебних дијелова зграде.
3. Комисија израђује Записник о прегледу етажних дијелова зграде.
4. Израђује потврду о етажним дијеловима објекта на основу Записника комисије о прегледу.
5. Доставља странци потврду о етажним дијеловима објекта са овјереним плановима посебних дијелова зграда.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
ЛИДИЈА КЕВИЋ ЈАЊЕТОВИЋ
052/245-173, КАНЦ.: 53, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за грађење и употребу објекта
ДРАГАНА СРЕДИЋ
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за израду локацијских услова и информација
ДРАГАНА ЉУБОЈА-МУТИЋ
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за израду локацијских услова и информација
АЛЕКСАНДРА САВИЋ
052/245-172, КАНЦ.: 53, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за израду локацијских услова и информација
ЈЕЛЕНА РАДОЊИЋ
052/245-175, КАНЦ.: 52, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за послове просторног планирања и урбанизма
САЊА КНЕЖЕВИЋ
052/245-166, КАНЦ.: 48, РАДНО МЈЕСТО:Стручни сарадник за теренске увиђаје и исколчења
РАДА ЛАТИНОВИЋ ЈОВИЋ
052/245-175, КАНЦ.: 52, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове