Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу средстава за вантјелесну оплодњу


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу средстава за вантјелесну оплодњу
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.4.2 (12-7)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Увјерење о пребивалишту;
2. Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим су признате 3 процедуре асистиране репродукције – вантјелесне оплодње;
3. Медицински налаз (не старији од 6 мјесеци) којим се доказује оправдана потреба за вантјелесну оплодњу;
4. Медицинска документација о претходно проведеним процедурама вантјелесне оплодње;
5. Копија личне карте и жиро рачуна.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
- Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15)
- Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број 13/18).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује записник.
4. Доставља приједлог записника Градоначелнику Приједора на основу којег се издаје закључак и упућује странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО: в. д. Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЗОРИЦА БИЛБИЈА
052/245-136, КАНЦ.:66, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за здравство и социјална питања