Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за остваривање права на накнаду трошкова сахране


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за остваривање права на накнаду трошкова сахране
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. извод из Матичне књиге умрлих,
2. увјерење ЈУ Центра за социјални рад Приједор,
3. изјава да је подносилац захтјева сносио трошкове сахране или да подносилац захтјева трошкове сахране није наплатио на други начин,
4. копија картице текућег рачуна или рачун погребног предузећа.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
- Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) и
- Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахране („Службени гласник града Приједора“, број 13/18 и 3/23).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ДРАГИЦА ПЛАВШИЋ - СТОЈАНОВИЋ
052/245-193; КАНЦ.: 66, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за здравсто и социјалну заштиту