Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за прекид поступка извршења рјешења о уклањању бесправног објекта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за прекид поступка извршења рјешења о уклањању бесправног објекта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за инспекцијске послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_005 ГП П 8.5.6.1.10/5
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Захтјев за накнадне локацијске услове (легализација),
2. Захтјев за накнадну грађевинску дозволу (легализација) и
3. Захтјев за накнадну грађевинску дозволу и употребну дозволу.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о Уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16) и
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Службени гласник Републике Српске, број 62/18).

ОПИС ПОСТУПКА
1. На основу члана 16. Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Службени гласник Републике Српске, број 62/18) прописано је да ако је захтјев за легализацију поднесен, надлежни урбанистичко-грађевински инспектор ће на захтјев инвеститора, односно власника бесправног објекта закључком прекинути поступак извршења рјешења о уклањању бесправног објекта до правоснажног окончања поступка легализације, осим ако је у одговарајућем поступку већ утврђено да би задржавање тог објекта или дијела објекта онемогућило привођење земљишта на којем је изграђен крајњој намјени у складу са спроведбеним документом просторног уређења.
2. Кад се поступак из става 1. овог члана заврши доношењем рјешења о накнадном издавању грађевинске дозволе, инспектор ће по правоснажности тог рјешења обуставити поступак извршења рјешења о уклањању бесправног објекта.
3. Кад се поступак из става 1. овог члана правоснажно заврши одбијањем или одбацивањем захтјева, урбанистичко-грађевински инспектор ће наставити извршење рјешења о уклањању бесправног објекта.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Светосавска 27, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе на „Јерези“
Телефон: 052/234-911

ОДГОВОРНА ОСОБА
СЊЕЖАНА ХАЈНАЛ
052/490-045, КАНЦ.:23, РАДНО МЈЕСТО: Главни урбанистичко-грађевиснки инспектор
Контакт < e-mail >