Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Категоризација угоститељских објеката


НАЗИВ ПОСТУПКА: Категоризација угоститељских објеката
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништво
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП Р 8.4.2.61 05
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Фотокопија рјешења Градске управе Града Приједор о регистрацији предузетника (за физичка лица) или фотокопију рјешења о упису у судски регистар (за правна лица)
2. Потврда АПИФ - а (Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске) којим је одобрено обављање дјелатности
3. Доказ о уплати 50,00 КМ (уплатница)
- Сврха дознаке: Издавање рјешења о категоризацији угоститељског објекта
- Прималац: РЈП Града Приједор
- Рачун примаоца: 5620070000417349
- Врста прихода: 722131
- Општина: 074
- Буџетска организација : 9999999
4. Доказ о уплати 50,00 КМ (уплатница)
- Сврха дознаке: Трошкови израде плоче ознаке врсте и категорија угоститељског објекта
- Прималац: РЈП Града Приједор
- Рачун примаоца: 5620070000417349
- Врста прихода: 722521
- Општина: 074
- Буџетска организација : 0074150

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о угоститељству ("Службени гласник Републике Српске", број: 45/17),
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
- Правилник о условима за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (Службени гласник Републике Српске", број: 62/18)
- Правилник о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор (Службени гласник Републике Српске", број: 85/10)
- Одлука о градским административним таксама ("Службени гласник Града Приједор", број: 8/21)
- Закон о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20)

ОПИС ПОСТУПКА
Комисија у складу са законом предузима потребне радње, односно провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи и да ли је плаћена такса), провјерава испуњеност услова, потом водитељ поступка израђује управни акт и доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
СЛАЂАНА МУТИЋ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
НЕВЕНА РАСТОКА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО :Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
БРАНКИЦА ЂАКОВИЋ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво
ВЕСНА ВРХОВАЦ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво