Млади

У области Омладина локална власт ради на идентификацији и рјешавању проблема и потреба младих у заједници. Истовремено се обезбјеђује непрекидна комуникација и проток информација између младих и локалне управе. Тежња је да се унаприједи положај младих града Приједора, и изгради млади човјек као одговоран и компетентан учесник у друштвеним процесма. Млади се редовно информишу о могућностима, правима и обавезама, а локална власт је отворена према свим категоријама младих: ученици, студенти, омладинске организације, неформалне групе младих, умјетници, иноватори, креативци, омладински активисти, волонтери.

Тренутно на подручју Града дјелује 15 омладинских организација, а број флуктуира због гашења одређених и формирања нових омладинских организација.

На годишњем нивоу Град расписује Јавни конкурс за избор најповољнијег пројекта у области побољшања положаја младих, путем кога се обезбјеђује финансијска подршка Омладинским организацијама и неформалним групама младих. Креативне и иновативне идеје младих подржавају се и невезано за поменути Јавни конкурс, путем Буџетске ставке Програми омладине и питања младих.

Документи