Визија града

Визија развоја града

Вријеме у којем живимо изискује да планове развоја пројектујемо што реалније и да будемо способни да се прилагођавамо условима које нам диктирају, прије свега, климатски и здравствени изазови којима је изложен читав свијет, а потом и технолошке иновације и разна друштвена кретања која је у савременим условима живота тешко предвидјети.
У наредном трогодишњем периоду / 2022-2024/ планирамо да град развијамо у неколико праваца.
1. Град Приједор треба да одржи и унаприједи статус града отвореног за сарадњу и напредак у свим сферама привредног и друштвеног живота.
2. Град треба да његује богатство различитости и да на том путу истраје без обзира на многе изазове са којима се сусреће и који су често одраз свеукупних, а не само локалних прилика.
3. Образовање треба да буде у функцији квалитета живота и јачања привреде.
4. Конкурентна привреда, развој и унапређење постојећих индустријских зона.
5. Подршка развоју предузетништва.
6. Унапређење процеса у Градској управи и развој идеје Приједор-паметни град.
7. Успостављање партнерског односа Градска управа-привреда и Градска управа- грађани.
8. Град квалитетних комуналних услуга и још квалитетније комуналне инфраструктуре.
9. Потребно ријешити вишедеценијски проблем поплава регулацијом водотокова Сане, Гомјенице и Пухарске.
10. Путем разних врста подстицаја подржати примарну пољопривредну производњу и пољопривреднике.
11. Омогућити квалитетан живот младима кроз могућност квалитетног школовања, запошљавања, оснивања породица и развоја потомства.
12. Ријешити смјештај дјеце изградњом предшколских објеката.
13. Подршка иновативним идејама у свим сферама живота и рада које могу да побољшају квалитет живота у граду.
14. Здрав, активан и социјално осјетљив град привлачан за живот.
15. Град одрживих и иновативних рјешења у области туризма у складу са природним ресурсима којима располаже и које може понудити грађанима и гостима града.
16. Остварити сарадњу са свим нивоима власти, првенствено са органима власти Републике Српске.
17. Његовати постојеће и развијати нове братске односе са локалним заједницама у ближем и ширем окружењу и радити на сталном развоју идеје Приједор- регионални центар.
18. Посебно се старати о социјално осјетљивим категоријама становника којима је наша помоћ и подршка потребна.
19. Подршка спортским колективима, младим и перспективним спортистима те ученицима који својим наступима на разним такмичењима проносе име града.
20. Подршка невладиним и хуманитарним организацијама неће изостати.
21. Остварити сарадњу са међународним организацијама у сфери реализације пројеката који могу да допринесу побољшању квалитета живота грађана Приједора.
Све ове и друге идеје које ћемо настојати да реализујемо у наведеном периоду не можемо и не желимо реализовати сами већ у томе очекујемо подршку наших грађана. Свака идеја је добродошла и очекујемо да грађани буду наши партнери и наш корективни фактор који ће нас усмјеравати који су то кључни проблеми и приоритети те предлагати како да их заједно ријешимо. Заједно можемо све и зато очекујемо да прихватите пружену руку да заједно радимо и градимо наш лијепи град Приједор.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор