Предузетнички инкубатор

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ИНКУБАТОР

Више информација на: http://www.piprijedor.com

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој и примјену иновација и нових технологија.