ИЗБОРИ 2024

Локални избори у Босни и Херцеговини 2024

Градска изборна комисија Приједор - 009Б Приједор
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРИЈЕДОР
0009Б ПРИЈЕДОР

Трг ослобођења бр.1. Приједор
Градска управа Град Приједор, Велика сала Градске управе

Контакт телефон: 052/213-897
маил: < gik@prijedorgrad.org >

Рад са странкама сваки радни дан од 9 - 13 часова

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Надгледа и контролише рад центра за бирачки списак из члана 3.8. Изборног закона БиХ
2. Одређује бирачка мјеста на подручју општине (града) за гласање на свим нивоима власти у БИХ
3. Проводи поступак именовања, именује и обучава чланове бирачког одбора
4. Брине о сигурности и достави бирачким одборима изборног материјала за гласање на свим нивоима избора у БиХ
5. Обавјештава бираче о свим информацијама неопходним за проведбу избора, у складу са прописима ЦИК БиХ
6. Одговорна је за уређење бирачког мјеста и друге техничке припреме за изборе
7. Одговорна је за правилно бројање гласачких листића на бирачким мјестима и у општинским центрима за бројање
8. Обједињује резултате избора са свих бирачких мјеста у општини посебно за сваки орган за који је вршен избор и доставља их ЦИК БиХ
9. Обавља друге послове у складу са законом и прописима ЦИК БИХ

ЧЛАНОВИ ГРАДСКЕ ИЗОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жељко Шкондрић Предсједник
Нада Зорић Чланица
Алма Бектић Чланица
Адмира Кличић Чланица
Саша Бајрић Члан
Желимир Кос Члан
Александар Петровић Члан

Центар за бирачки списак
ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

Контакт телефон: 052/216-406
Ослободилаца 6, Приједор
маил: < dragoslav.karan@prijedorgrad.org >
Одговорно лице: Драгослав Каран - стручни сарадник за бирачки списак

Рад са странкама од 9 - 13 часова

Надлежности центра за бирачки списак:
а) Пружа техничку помоћ општинској (градској) изборној комисији у одређивању бирачких мјеста на територији општине и распоређивању бирача по бирачким мјестима
б) Ажурира податке из тачке а. Овог става у складу са промјеном броја бирача и прописима ЦИК БиХ
ц) Осигурава увид у извод из централног бирачког списка на територији своје општине/града
д) Осигурава податке за централни бирачки списак који су утврђени прописима ЦИК БиХ
е) Пружа техничку помоћ општинској изборној комисији у вези са захтјевом и приговором бирача који се односи на извод из централног бирачког списка и
ф) Обавља и друге послове које му одреди ЦиК БиХ и општинска/градска изборна комисија, у складу са прописима ЦИК БиХ
Централна изборна комисија
Бирачи / Гласачи
Обавјештења / саопштења градске изборне комисије

Поштовани грађани

у секцији Обавјештење / саопштење Градске изборне комисије можете наћи сва обавјештења и информације о раду ГИК 009Б Приједор

Прилози

Локални избори 2024 - Прелиминарни резултати
Прелиминарне резултате са редовних бирачких мјеста на Општим изборима у Приједору

Прилози

Резултати избора - Архива