Пријевремени избори за градоначелника Приједора

Пријевремени избори за градоначелника Приједора

Градска изборна комисија ГИК Приједор
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРИЈЕДОР

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.1. ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР, 3. СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА 59

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 052/213-897

РАД СА СТРАНКАМА СВАКИ РАДНИ ДАН ОД 9 - 13 ЧАСОВА
Надлежности Градске изборне комисије
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СКЛАДУ СА ИЗБОРНИМ ЗАКОНОМ БиХ НАДЛЕЖНА ЈЕ ДА:


1. НАДГЛЕДА И КОНТРОЛИШЕ РАД ЦЕНТРА ЗА БИРАЧКИ СПИСАК ИЗ ЧЛАНА 3.8. ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БиХ
2. ОДРЕЂУЈЕ БИРАЧКА МЈЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ (ГРАДА) ЗА ГЛАСАЊЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ У БиХ,
3. ПРОВОДИ ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА, ИМЕНУЈЕ И ОБУЧАВА ЧЛАНОВЕ БИРАЧКОГ ОДБОРА
4. БРИНЕ О СИГУРНОСТИ И ДОСТАВИ БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ГЛАСАЊЕ НА СВИМ НИВОИМА ИЗБОРА У БиХ,
5. ОБАВЈЕШТАВА БИРАЧЕ О СВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА НЕОПХОДНИМ ЗА ПРОВЕДБУ ИЗБОРА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
6. ОДГОВОРНА ЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ БИРАЧКОГ МЈЕСТА И ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОРЕ
7. ОДГОВОРНА ЈЕ ЗА ПРАВИЛНО БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА НА БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА И У ОПШТИНСКИМ ЦЕНТРИМА ЗА БРОЈАЊЕ
8. ОБЈЕДИЊУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА СА СВИХ БИРАЧКИХ МЈЕСТА У ОПШТИНИ ПОСЕБНО ЗА СВАКИ ОРГАН ЗА КОЈИ ЈЕ ВРШЕН ИЗБОР И ДОСТАВЉА ИХ ЦИК БиХ
9. ОБАВЉА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
Чланови Градске изборне комисије

ЧЛАНОВИ ГРАДСКЕ ИЗОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ - ПРЕДСЈЕДНИК
2. СУАДА КОЛОНИЋ - ЧЛАН
3. ЛАЗАР ГАЈИЋ - ЧЛАН
4. ХАСНИЈА СКОПЉАК - ЧЛАН
5. ИВАНА ШАРИЋ - ЧЛАН
6. СУЗАНА СТУПАР - ЧЛАН
7. ЕДИН БЕКТИЋ - ЧЛАН

Обавјештења Градске изборне комисије Приједор
Обавјештење - жријебање за утврђивање редосљеда политичких субјеката на гласачким листићима одржано је 09.11.2021.
носилац активности ЦИК БиХ
ЦИК Централна изборна комисија БиХ
Центар за бирачки списак
ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР. 4
ЗГРАДА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 052/216-406
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: ДРАГОСЛАВ КАРАН - СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

РАД СА СТРАНКАМА ОД 9 - 13 ЧАСОВА

НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА ЗА БИРАЧКИ СПИСАК:
а) ПРУЖА ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ ОПШТИНСКОЈ (ГРАДСКОЈ) ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ У ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЈЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ И РАСПОРЕЂИВАЊУ БИРАЧА ПО БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА
б) АЖУРИРА ПОДАТКЕ ИЗ ТАЧКЕ а. ОВОГ СТАВА У СКЛАДУ СА ПРОМЈЕНОМ БРОЈА БИРАЧА И ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
ц) ОСИГУРАВА УВИД У ИЗВОД ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА НА ТЕРИТОРИЈИ СВОЈЕ ОПШТИНЕ
д) ОСИГУРАВА ПОДАТКЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИ БИРАЧКИ СПИСАК КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
е) ПРУЖА ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ У ВЕЗИ СА ЗАХТЈЕВОМ И ПРИГОВОРОМ БИРАЧА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ИЗВОД ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА И
ф) ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈЕ МУ ОДРЕДИ ЦИК БиХ И ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЦИК БиХПрелиминарни резултати за градоначелника Приједора
-
-
-