Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Бистрица

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
БИСТРИЦА (Кукићи, Цвијићи, Паспаљи, Вучковци, Петровићи, Мамићи, Ивићи, Павићи, Радуљи, Крецељи, Пртићи, Јокићи, Грабовица, Пендићи, Мајсторовићи, Вујасини, Лазићи, Којићи, Миладиновићи, Миљевићи и Томецићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом у Бистрици

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Мамић Милорад

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Ламовита

СТРУЧНИ САРАДНИК: Тејић Мирјана

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/355-019