Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Чараково

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
ЧАРАКОВО (Жегер, Мусићи, Горња Махала, Доња Махала, Пољски пут, Брђани и Доње Поље)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Чараково

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Мусић Митхет

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Хамбарине

СТРУЧНИ САРАДНИК: Мујџић Амра

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/365-112