Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Чејреци

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ЧЕЈРЕЦИ (Беширевићи, Гредељи, Насићи, Пљохаре, Тринаеста, Ајдарићи, Џелатићи, Чиркићи и Лужани)
Дио БРЕЗИЧАНА (Тубини, Башкоти, Дошени, Ђукићи и Крпељево)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Чејреци

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Гредељ Митхо

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Брезичани

СТРУЧНИ САРАДНИК: Богуновић Драган

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/339-601