Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Цикоте

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ЦИКОТЕ (Жилавица, Сокак, Мачков редак, Градина и Личани)
ДОЊИ ЈУГОВЦИ (Зекановићи, Ђукићи, Шиљци и Пилиповићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Подручна школа „Јован Цвијић“ Цикоте

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Комосар Зоран

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Брезичани

СТРУЧНИ САРАДНИК: Богуновић Драган

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/339-601