Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Доња Пухарска

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И УЛИЦЕ:
ПРИЈЕДОР (XИ козарске бригаде, Косте Рацина, Франца Прешерна, Анђе Кнежевић, Стојана Милашиновића, Исака Зукановића, Драгутина Јазбеца Мише, Сретена Стојановића, Владимира Браце Немета, ХХ крајишке бригаде, Новска, Народног Фронта, Санска, Омладинске саничке бригаде, Ивана Цанкара, Дубичка, Сисачка, ИИ крајишког одреда (од броја 35 са лијеве стране и броја 34 са десне стране па до краја улице), Требевићка, Алексе Шантића, Хасана Хушидића, Османа Џафића (до броја 108 са десне стране и броја 135 са лијеве стране улице), В крајишке дивизије, Душка Брковића, Гојка Башкота, Јове Ђукића, Каранска, Петра Петровића Пеције, Пухарска и Вишњичка)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом у Улици Османа Џафића 56

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Капетановић Енес

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Приједор 2

СТРУЧНИ САРАДНИК: Гаврановић Драшко

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/236-833