Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Горња Драготиња

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ГОРЊА ДРАГОТИЊА (Згоњани, Стојаковићи, Томићи, Радаковићи, Кнежевићи, Савановићи, Стакићи, Игумани, Ђаковићи, Лујићи, Кантари, Турудије, Дрче, Предојевићи, Гороње, Мандићи, Виле, Богуни, Зецови, Родићи, Милановићи, Брдари, Гаћеше, Срдићи и Радуловићи)
МАРИНИ (Зорићи, Букве, Карлице, Турудије, Грбићи, Шипке, Крнете, Марини, Бабићи, Кесари, Марјановићи, Бајићи и Мандићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Горња Драготиња

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Кесар Душан

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Брезичани

СТРУЧНИ САРАДНИК: Богуновић Драган

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/339-601