Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Горња Равска

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ГОРЊА РАВСКА (Шабићи, Бутковићи, Кутањци, Кларићи, Јурићи, Гачићи, Згодићи, Чавловићи, Бегићи, Посавци, Ждраловићи, Делићи и Шолаје)
ТИСОВА (Милојице, Павловићи, Ждраловићи, Топаловићи, Карани, Илишини, Петровићи, Комљени, Блажевићи и Шабићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Горња Равска

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Милојица Јанко

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Љубија

СТРУЧНИ САРАДНИК: Ковачевић Нада

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/360-399