Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Градина

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ГРАДИНА (Варош, Ратковићи, Лукићи, Језеро и Центар)
ЈЕЛИЋКА (Швраке, Ђурићи, Бакали, Шарићи, Поповићи, Дакићи, Зецови, Векићи, Богдановићи, Бабићи, Куваље, Гранатићи, Пуришићи и Дотлићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Зграда мјесне заједнице у Градини

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Тодоровић Драган

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Омарска

СТРУЧНИ САРАДНИК: Миодраговић Радивој

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/333-880