Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Хамбарине

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
ХАМБАРИНЕ (Хамбарине Центар, Мухићи, Брђани, Лушчани, Поље и Сарајевска улица (од од броја 50 са десне стране и броја 55 са лијеве стране улице, односно од табле са ознаком насељеног мјеста „Хамбарине“, па до краја улице)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Хамбарине

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Мухић Дамир

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Хамбарине

СТРУЧНИ САРАДНИК: Мујџић Амра

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/365-112