Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Камичани

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
КАМИЧАНИ (Софтићи, Хрустићи, Митровићи, Зецови, Билали, Терзићи, Алићи, Форићи и Ђонлагићи)
ГОРЊИ БАБИЋИ (Павловићи, Јакуповићи, Грујићи, Панићи, Чопрке, Косови и Алексићи)
ДОЊИ БАБИЋИ (Тимарци, Нишићи и Драгоњићи )
БАЛТЕ (Жигићи, Миладиновићи и Балабани)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Камичани

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Софтић Мирзет

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Козарац

СТРУЧНИ САРАДНИК: Деумић Нихад

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/344-472