Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Кокин Град

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И УЛИЦЕ:
ПРИЈЕДОР (Краља Александра, Вука Караџића (парни кућни бројеви од броја 2 до броја 48), Проте Матије Ненадовића (кућни бројеви: 7, 8, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28 и 30), Саве Ковачевића, Српских Великана (од броја 11 па до броја 93 са лијеве стране и од броја 18 па до броја 52 са десне стране улице), Алеја Козарског одреда, Рудничка, Радничка, Здравка Челара, 16. маја, Бориса Кидрича, Радмила Стефановића, Веселина Маслеше, Илије Бурсаћа, Илије Стојановића, Гортанова, Лепе Радић, Др. Бранка Бујића, Савана Стјепића, Николе Пашића (од броја 8 са десне стране и броја 17 са лијеве стране па до краја улице), Милоша Обреновића (од броја 18 са десне стране и броја 33 са лијеве стране па до краја улице), Петра Петровића Његоша (од броја 14 са десне стране и броја 19 са лијеве стране па до краја улице), Загребачка, Здравка Стефановића, Владимира Роловића и Бошка Бухе)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Зграда мјесне заједнице у Улици Краља Александра 20

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Буцало Предраг

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Приједор Центар

СТРУЧНИ САРАДНИК: Бјељац Драгана

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/216-231