Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Миска Глава

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
МИСКА ГЛАВА (Врела - Комосари, Бабићи и Латиновићи; Панићи, Вукићи, Средићи, Малинићи, Радуловићи, Добрићи, Кнежевићи, Јањоши, Вукићи, Праштале, Васиљевићи и Томаши)
ДОЊА РАВСКА (Блажевићи, Јурекићи, Матијевићи, Гороње, Павловићи, Милојице и Јапунџе)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Миска Глава

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Вукић Далибор

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Љубија

СТРУЧНИ САРАДНИК: Ковачевић Нада

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/360-399