Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Петров Гај

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
ПЕТРОВ ГАЈ (Вујковићи, Мејакићи, Топићи, Стојнићи, Пађани, Илићи, Јовеши, Зрнићи, Малетићи, Хрваћани и Богдановићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Петров Гај

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Томић Душко

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Омарска

СТРУЧНИ САРАДНИК: Миодраговић Радивој

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/333-880