Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Петрово

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ПЕТРОВО (Кудузовићи, Марчетићи, Грабовац, Слатина (Јакуповићи), Бастаси, Брдо, Д. и Г. Петрово (захват комуникације Приједор – Томашица))
МИЉАКОВЦИ (Гламочани, Миљаковци брдо и Миљаковци Поље)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Објекат основне школе „Бранко Радичевић“ Петрово

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Кљајић Бошко

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Ракелићи

СТРУЧНИ САРАДНИК: Роквић Милан

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/340-702