Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Приједор Центар

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И УЛИЦЕ:
ПРИЈЕДОР (Митрополита Петра Зимоњића, Меше Селимовића, Војводе Путника, Вожда Карађорђа, Жарка Згоњанина (кућни број 2), Краља Петра И Ослободиоца, Српских Великана (од почетка улице до броја 6 са десне стране и броја 9 са лијеве стране улице), Младена Стојановића, Солунска, Мајора Милана Тепића, Ослободилаца Приједора, Бранислава Нушића, Видовданска, Петра Петровића Његоша (од почетка улице до броја 17 са лијеве стране и до броја 12 са десне стране улице), Милоша Обреновића (од почетка улице до броја 31 са лијеве стране и до броја 16 са десне стране улице), Трг мајора Зорана Карлице, Јована Рашковића, Трг Ослобођења, Николе Пашића (од почетка улице до броја 6 са десне стране и броја 15 са лијеве стране улице), Вука Караџића (непарни кућни бројеви од броја 1 до броја 47), Занатска, Светосавска, Проте Матије Ненадовића (кућни бројеви: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, Ф1/1, Ф1/2 и Дом пензионера), Ускочка и Мухарема Суљановића (од почетка улице до броја 15 са лијеве стране и до броја 18 са десне стране улице)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Зграда Фонда за здравствено осигурање Приједор, Улица Ослободилаца Приједора 6

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: -

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Приједор Центар

СТРУЧНИ САРАДНИК: Бјељац Драгана

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/216-231