Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Расавци

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ДОЊИ РАСАВЦИ (Стојнићи, Зорићи, Ступари, Билбије, Мршићи, Милунићи и Грбићи)
ГОРЊИ РАСАВЦИ (Грујчићи, Бабићи, Јефтићи, Мрђе, Станковићи, Драгишићи и Адамовићи)
АЛИШИЋИ
НИШТАВЦИ (Ћорићи, Давидовићи, Лукачи, Врућинићи, Ковачевићи, Секулићи и Бијелићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Расавци

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Милошевић Перо

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Тукови

СТРУЧНИ САРАДНИК: Марић Рајко

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/224-477