Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Ризвановићи

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
РИЗВАНОВИЋИ (Карагићи, Дуратовићи, Пелаци, Мешићи, Дедићи, Центар, Шабановићи, Топаловићи, Дуратовићи поље и Кадирићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Ризвановићи

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Карагић Сеад

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Хамбарине

СТРУЧНИ САРАДНИК: Мујџић Амра

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/365-112