Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Шурковац

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ШУРКОВАЦ (Јосићи, Ковачевићи, Бујадило, Ловрићи, Чавловићи, Ковачевићи (Чаире), Комљеновићи, Панићи и Јосићи)
ГОРЊИ ВОЛАР (Јурићи, Коса, Липици, Шибови, Гаврановићи, Бришевци, Баре, Жанта, Пољана, Дољани и Шолаје)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Шурковац

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Панџа Мирко

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Љубија

СТРУЧНИ САРАДНИК: Ковачевић Нада

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/360-399