Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Трнопоље

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
ТРНОПОЉЕ (Бабићи, Нишевићи, Сајаци, Балтићи, Радонићи, Грубани, Гариби Шкрбићи, Унијати, Карарићи, Сивци, Козарачка цеста (центар), Трњани, Елези, Балићи, Петковићи, Мујагићи и Матрићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Трнопоље

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Унијат Младен

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Козарац

СТРУЧНИ САРАДНИК: Деумић Нихад

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/344-472