Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Тукови

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И УЛИЦЕ:
ТУКОВИ (Тоде Швракића, Титоградска, Бањалучка, Симе Мрђе, Драге Мијатовића Шварца, Милана Китоњића, Приштинска, Новосадска, Сарајевска (од почетка улице па до броја 48 са десне стране и броја 53 са лијеве стране улице, односно до табле са ознаком насељеног мјеста „Хамбарине“), Грчка, И Крајишког одреда, Јове Брдара и Војводе Степе Степановића)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом у Улици Војводе Степе Степановића бб

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Јефтић Зоран

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Тукови

СТРУЧНИ САРАДНИК: Марић Рајко

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/224-477