Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Горњи Орловци

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
ГОРЊИ ОРЛОВЦИ (Ранч, Јапунџе, Микановићи, Китоњићи, Савићи, Гускићи, Кафаниште, Бановићи, Јовићи, Шоботи, Кецмани и Калате са улицама: Калатска, Митровданска и Медњачка)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Горњи Орловци

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Бановић Драган

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Приједор 2

СТРУЧНИ САРАДНИК: Гаврановић Драшко

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/236-833