Националне мањине

Националне мањине

Посебна пажња је усмјеравана на унапређење и јачање сарадње са удружењима и савезом националних мањина, са акцентом на културно повезивање за земљама њиховог поријекла.

На територији Града Приједора припадници више различитих мањинских група живе деценијама. Регистровано је 5 удружења националних мањина:

- Украјинско удружење "Козак",
- Удружење Словенаца "Липа",
- Удружење Чеха "Ческа бесједа",
- Удружење Рома Приједор и
- Удружење "Боља будућност Рома" Приједор.

Средства намијењена овој групи користе се за редовну програмску активност на основу њиховог општег значаја и стимулисања националног и културног доприноса друштвеном развоју, као и за популарисање и афирмацију привредног и културно умјетничког стваралиштва и суживота у цјелини. Удружења грађана која окупљају ове популације становника Приједора својим дјеловањем и радом покушавају очувати културну баштину, традицију и обичаје.
Разноврсност нација и националних мањина и мултиетничност града је предност коју Приједор има и коју жели подржати у њиховој промоцији. Такође постоји потреба за унапређењем механизама и алата којима се култура и традиција националних мањина одржава али и развија.
Град Приједор је носилац неколико признања и повеља:

- захвалница за допринос Града у раду удружења националних мањина од Савеза националих мањина Републике Српске,
- признање Европске Комисије за Приједор као проевропски град,
- цертификат < OEBS > мисије у БиХ за добро управљање људским ресурсима,
- повеља Савјета Европе у Стразбуру за добар однос са националним мањинама,
- признање Мреже Споразум Плус "Споразум о сарадњи локалних органа власти и организација цивилног друштва" и
- Златна плакета градоначелнику "Лидер локалне заједнице деценије за постигнуте резултате у раду и развоју локалне самоуправе у складу са Европском повељом о локалној самоуправи" < Business Friendly Certificate (BFC) > од Националне алијансе за локално-економски развој Југо-источне Европе.

2004. године Град Приједор, тада Општина Приједор, је била прва локална управа у БиХ која је у свом буџету издвојила намјенску буџетску ставку за финансијску подршку удружења националних мањина.