Стипендије

СТИПЕНДИРАЊЕУ складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа. Стипендије се додјељује по три основа:
- према успјеху,
- за дефицитарна занимања,
- према социјалном статусу.
Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру.
Такође, једном у току календарске године Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску полирику обавља процедуру додјеле једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја Града Приједор.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
- Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама ("Службени гласник Града Приједор", број: 18/21 и 19/21).
- Правилник о додјели једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора ("Службени гласник Града Приједор", број: 9/22)

Правилник о додјели једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа Града Приједор

Списак стипендиста

Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама

Документи