Стипендије

СТИПЕНДИРАЊЕ


Стипендирање студената и ученика у Граду Приједору је редован процес. Право на стипендије, које додјељује град Приједор, имају студенти и ученици средњих школа који имају пребивалиште у граду Приједору.

Правилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима и ученицима средњих школа Града Приједора

Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама