Високо образовање

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ


Високошколско образовање у граду Приједору стиче се на Рударском факултету и Високој медицинској школи. Поред ове двије јавне високошколске установе у Граду Приједору егзистира и једна приватна високошколска установа "Висока школа за економију и информатику".

РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЈЕДОР

Рударски факултет Приједор Универзитета у Бањој Луци је почео са радом прије нешто више од 20 година као одсјек Технолошког факултета у Бањој Луци, а од 2009. године ради као организациона јединица Универзитета у Бањој Луци и једина је дислоцирана организациона јединица из сједишта Универзитета. Рударски факултет у Приједору је једини факултет/високошколска установа у Републици Српској (а једна од двије у БиХ), која образује кадрове из области рударства и геологије, тј. из области истраживања и експлоатације минералних сировина, гдје се стварају инжењери са знањима и вјештинама потребним за обављање свих високостручних послова из сектора минералних сировина. Рад Факултета се врши на основу Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова и Одлуке Управног одбора Универзитета у Бањој Луци о организовању Рударског факултета у Приједору од 27. марта 2009. године. Факултет има Дозволу за извођење студијског програма првог циклуса Рударство од 12.11.2010. године, другог циклуса студија Рударско и геолошко инжењерство од 31.10.2011. године, те студијског програма првог циклуса Геолошко инжењерство од 26.07.2016. године .
Завршетком студија првог циклуса студенти стичу звање:
Дипломирани инжењер рударства - 240 ЕЦТС
Дипломирани инжењер геологије - 240 ЕЦТС
Завршетком другог цикуса студенти имају звање:
Мастер рударства - 300 ЕЦТС
Докторске студије се организују још увијек према Закону о универзитету.
Телефон: 052/ 241-660
Адреса: Саве Ковачевића бб


ЈУ ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

ЈУ Висока медицинска школа Приједор основана је Одлуком Владе Републике Српске 3. јула 1997. године. Циљ оснивања је био да образује кадрове више, а касније и високе стручне спреме за рад у области здравства, физиотерапије, санитарног инжењерства и медицинско-лабораторијског инжењерства. У свом раду школа је имала два периода: прво је постојала као Виша медицинска школа све до 2007. године када је промијенила статус у Високу медицинску школу, а у методологији наставног процеса успостављена је тзв. Болоњска метрика студија и уведен је ЕЦТС-систем трансфера и акумулације кредит бодова.

Телефон: 052/ 242-383
Адреса: Николе Пашића 4а
ДИРЕКТОР ВИСОКЕ ШКОЛЕ:
проф. др Илија Стијепић
ВИСОКА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНФОРМАТИКУ

Идеја оснивања високе школе за образовање у области економије, информатике и менаџмента у Приједору има за циљ да произведе кадрове који ће на локалном и регионалном нивоу бити употребљиви у побољшању опште привредне слике града и регије, на начин да буду у стању да сами створе своја радна мјеста тиме што ће се, након образовања, усудити да уђу у предузетничке активности које захтијевају управо она знања и вјештине које Висока школа нуди.
Студиј је организован у двије студијске групе: Економија и менаџмент и Информатика, са сљедећим студијским програмима
- Предузетниство
- Трговина и маркетинг
- Финансије и банкарство
- Јавна управа
- Пословна информатика

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Улица митрополита Петра Зимоњића бб, 79101, Приједор
телефон: 387 (0)52/241-960 и 387 (0)65/547-999