Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације

Одјељење за културу, међународну сарадњу спорт и невладине организације

Начелник Oдјељења: --
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-195
,

НАДЛЕЖНОСТИ
проба

ОДСЈЕЦИ
Одсјека за културу и међународну сарадњу
Шеф Oдсјека: Јадранка Мијић
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-135
Одсјека за спорт и невладине организације
Шеф Oдсјека: Драган Вученовић
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-135
-