Форум безбједности

ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОР

О Форуму :
Формиран је у новембру 2003. године у склопу пројекта „Безбједност заједнице и рад полиције у заједници„ а претходило му је потписивање Меморандума о разумијевању између тадашњег Начелника Општине Приједор и представника Одјељења за међународни развој Владе Велике Британије.
Форум је неформално, нестраначко, мултидисциплинарно тијело састављено од равноправних чланова, односно представника: градске управе, полиције, образовања, здравства, вјерских заједница, организација националних мањина, Центра за социјални рад, ватрогаства, мјесних заједница, привредних субјеката, инспекција, медија и др.
Веза Форума са Скупштином Града остварује се преко Савјета за безбједност као сталног скупштинског тијела, а са грађанима преко медија, инфо пулта градске управе и < Web > странице Града на којој се редовно објављују донесени документи и записници са сједница Форума.

Мисија Форума:
Безбједност грађана града Приједора ће се остваривати кроз партнерски рад и ефикасну комуникацију свих релевантних субјеката са подручја града који ће, партиципирајући у раду Форума за безбједност заједнице, радити на идентификацији безбједносних проблема и на координисан и усаглашен начин директно учествовати у њиховом рјешавању, стварајући тако предуслове за стално јачање и унапређење безбједносног амбијента, општег квалитета живота, као и економског просперитета нашег града на добробит свих његових грађана.

Визија Форума :
Приједор је отворен град задовољних грађана, опредијељених да властитим знањем и залагањем у међусобној хармонији и толеранцији плански и дугорочно граде безбједну и одрживу будућност достојну човјека.

У свом раду Форум полази од претпоставке да је безбједност заједнице интерес сваке институције и појединца у њој, а не само полиције. Истовремено безбједност је једна од основних људских потреба, одмах послије потребе за храном и водом јер човјек који није безбједан није у стању да квалитетно промишља и доноси свакодневне одлуке битне за његово функционисање.

У досадашњем раду Форума идентификовани су различити проблеми у заједници на којима је рађено:

Малољетничка деликвенција, вршњачко насиље, насиље у породици, криминалитет, јавни ред и мир, насилни екстремизам, саобраћајна проблематика, инциденти и кривична дјела почињена из мржње и предрасуда, посттрауматски стресни поремећај ПТСП, наркоманија, алкохолизам, проблем паса луталица, безбједност ученика у саобраћају, просјачење, изградња недостајуће расвјете на безбједносно занимљивим мјестима, видео надзор, уклањање графита непримјереног садржаја, прикупљање нелегалног наоружања и минско-експлозивних средстава заосталих из рата, материјално јачање институција за заштиту и спасавање грађана, недостатак површина за кретање пјешака, уређење аутобуских стајалишта у близини школа и др.
РУКОВОДСТВО

Предсједавајући Форума за безбједност


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Госпа Сајак Штиковац
ЗАПОСЛЕН: ЈУ Центар за социјални рад Приједор
АДРЕСА:
ТЕЛЕФОН: 052 231 967
ФАКС: -

Замјеник предсједавајућег Форума


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Драшко Ђенадија
ЗАПОСЛЕН: Градска управа Приједор
АДРЕСА: Бранислава Нушића бр. 19, први спрат канцеларија бр. 14
ТЕЛЕФОН: 052 231 812
ФАКС: 052 231 339

ДОКУМЕНТИ

2024. - 11.06.2024 Записник са сједнице Форума од 06.06.2024. године
2024. - 05.03.2024 Записник са сједнице Форума 29.02.2024.
2023. - 26.12.2023 Записник Форума од 21.12.2023.
2023. - 24.10.2023 Записник Форума од 19.10.2023.године
2023. - 11.07.2023 Записник Форуа од 06.07.2023. године
2023. - 28.04.2023 Записник Форума од 27.04.2023. године
2023. - 24.02.2023 Записник Форума од 23.02.2023. године
2022. - 26.12.2022 Записник са сједнице Форума од 22.12.2022. године
2022. - 04.10.2022 Записник Форума од 29.09.2022. године
2022. - 08.07.2022 Записник Форума од 30.06.2022. године
2022. - 05.05.2022 Записник са сједнице Форума од 29.04.2022. године
2022. - 24.02.2022 Стратешки безбједносни план Форума ИИ 2022 - 2026 цирилица
2022. - 22.02.2022 Записник са сједнице Форума од 17.02.2022.
2022. - 18.01.2022 Записник са сједнице Форума од 23.12.2021. године
2022 - 24.02.2022 Стратешки безбједносни план Форума 2022 -2026.
2021. - 25.06.2021 Записник са сједнице Форума од 24.06.2021. године
2021. - 07.05.2021 Записник са сједнице Форума од 29.04.2021.
2021 - 22.09.2021 Записник Форума од 15.09.2021. године
2021 - 26.02.2021 Записник са сједнице Форума од 24.02.2021. године
2020. - 29.12.2020 Записник са сједнице Форума од 24.12.2020.
2020. - 21.10.2020 Записник Форума од 08.10.2020.
2020. - 22.06.2020 Записник са сједнице Форума од 18.06.2020.
2020. - 06.03.2020 Записник Форума од 27.02.2020.
2019. - 23.12.2019 Записник са сједнице Форума од 18.12.2019.
2019. - 08.10.2019 Записник са сједнице Форума за безбједност од 27.09.2019.
2019. - 26.06.2019 Записник Форума за безбједност од 20.06.2019. године
2019. - 02.04.2019 Записник Форума од 28.03.2019.
2019. - 04.02.2019 Записник са сједнице Форума од 31.01.2019.
2019. - 04.02.2019 Извјештај о раду Форума за 2018. годину
2019. - 04.02.2019 Програм рада Форума за 2019. год.
2019 - 23.12.2019 Записник са сједнице Форума од 18.12.2019. године
2018. - 11.12.2018 Записник са сједнице Форума за безбједност од 29.11.2018.
2018. - 09.10.2018 Записник Форума за безбједност заједнице од 27.09.2018.
2018 - 26.09.2018 Записник са сједнице Форума за безбједност од 28.06.2018.
2018 - 26.04.2018 Записник са сједнице Форума за безбједност од 26.04.2018.
2018 - 03.04.2018 Записник Форума 15.02.2018
2018 - 02.04.2018 Стратешки безбједносни план Форума 2018-2021.
2018 - 01.04.2018 Програм рада Форума за 2018. год.
2018 - 30.03.2018 Годишњи извјештај о раду Форума 2017 године
2017 - 14.12.2017 Записник форума 14.12.2017.
2017 - 05.10.2017 ЗАПИСНИК ФОРУМА 5.10.2017. ГОДИНЕ
2017 - 06.07.2017 ЗАПИСНИК ФОРУМА 06.07.2017. ГОДИНЕ
2017 - 27.04.2017 ЗАПИСНИК ФОРУМА 27.04.2017
2017 - 28.02.2017 АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ
2017 - 23.02.2017 ЗАПИСНИК ФОРУМА 23.02.2017
2017 - 02.01.2017 ПРОГРАМ РАДА ФОРУМА ЗА 2017. ГОД.
2017 - 01.01.2017 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФОРУМА
2016 - 23.06.2016 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 23.06.2016.
2016 - 28.04.2016 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 28.04.2016.
2016 - 18.02.2016 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 18.02.2016 .
2016 - 31.01.2016 ПРОГРАМ РАДА ФОРУМА ЗА 2016. ГОД.
2016 - 01.01.2016 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФОРУМА ЗА 2015. ГОДИНУ
2015 - 17.12.2015 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 17.12.2015.
2015 - 24.09.2015 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 24.09.2015.
2015 - 30.04.2015 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 30.04.2015.
2015 - 26.02.2015 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 26.02.2015.
2015 - 31.01.2015 ПРОГРАМ РАДА ФОРУМА ЗА 2015. ГОД.
2015 - 01.01.2015 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФОРУМА ЗА 2014.ГОД.
2014 - 11.12.2014 ЗАПИСНИК ФОРУМА 11.12.2014
2014 - 25.09.2014 ЗАПИСНИК ФОРУМА 25.09.2014
2014 - 26.06.2014 ЗАПИСНИК ФОРУМА 26.06.2014
2014 - 28.02.2014 ЗАПИСНИК ФОРУМА 28.02.2014
2014 - 31.01.2014 ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014
2014 - 01.01.2014 ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФОРУМА ЗА 2013
2013 - 25.12.2013 ЗАПИСНИК ФОРУМА 25.12.2013
2013 - 30.11.2013 ПРЕЗЕНТАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКЕ ФУДБАЛСКИХ НАВИЈАЧА
2013 - 24.10.2013 ЗАПИСНИК ФОРУМА 24.10.2013
2013 - 30.09.2013 САОПШТЕЊЕ ФОРУМА ЖЕТВА
2013 - 27.06.2013 ЗАПИСНИК ФОРУМА 27.06.2013
2013 - 25.04.2013 ЗАПИСНИК ФОРУМА 25.04.2013
2013 - 21.02.2013 ЗАПИСНИК ФОРУМА 21.02.2013
2013 - 31.01.2013 ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013
2013 - 01.01.2013 ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012
2012 - 06.12.2012 ЗАПИСНИК ФОРУМ 06.12.2012
2012 - 27.09.2012 ЗАПИСНИК ФОРУМ 27.09.2012
2012 - 31.01.2012 ПРОГРАМ РАДА ЗА 2012
2012 - 01.01.2012 ИЗВЈЕСТАЈ О РАДУ ЗА 2011
2011 - 22.12.2011 ЗАПИСНИК ФОРУМА 22.12.2011
2011 - 22.09.2011 ЗАПИСНИК ФОРУМА 22.9.2011
2011 - 30.06.2011 ЗАПИСНИК ФОРУМА 30.06.2011
2011 - 21.04.2011 ЗАПИСНИК ФОРУМА 21.04.2011
2011 - 24.02.2011 ЗАПИСНИК ФОРУМА 24.02.2011
2011 - 31.01.2011 ПРОГРАМ РАДА 2011
2011 - 20.01.2011 ИЗВЈЕСТАЈ О РАДУ ЗА 2010
2011 - 10.01.2011 ФОРУМ
2011 - 02.01.2011 ПОСЛОВНИК О РАДУ
2011 - 01.01.2011 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
2010 - 09.12.2010 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 09.12.2010
2010 - 23.09.2010 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 23.09.2010
2010 - 30.06.2010 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 30.06.2010
2010 - 22.04.2010 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 22.04.2010
2010 - 10.02.2010 ЗАПИСНИК СА ФОРУМА 10.02.2010
2010 - 31.01.2010 ПЛАН РАДА ФОРУМА 2010
2009 - 04.06.2009 ЗАСЈЕДАЊЕ ФОРУМА 04.06.2009
2009 - 22.04.2009 ЗАСЈЕДАЊЕ ФОРУМА 22.04.2009
2009 - 31.01.2009 ИНФОРМАЦИЈА О ФОРУМУ ЗА 2009