Пољопривредна производња на подручју града Приједора

У оквиру укупне површине града Приједора (83.406 < ha >), пољопривредно земљиште обухвата површину од 48.370 < ha > (57,99%), а 44.123 < ha > (52,9%) се сматра обрадивим земљиштем. Пољопривредно земљиште је већином у приватној својини (43.464 < ha > или 89,86%), а само 10,14%, односно 4.906 < ha >, је у државној својини (од чега је око 550 < ha > додијељено у закуп или концесију за обављање пољопривредне производње).

Према структури кориштења земљишта, оранице и баште заузимају највећи дио земљишних површина (37.053 < ha >), док остали дио чине воћњаци и виногради са 2.362 < ha > и природне ливаде са 4.708 < ha >. Остатак пољопривредних површина чине пашњаци чија укупна површина износи 4.247 < ha >.

На основу података Републичке геодетске управе, Подручна јединица Приједор, на територији града Приједора постоји 12.986 посједника земљишта, са просјечном величином посједа од 3,75 хектара. Према процјенама, пољопривредном производњом се бави око 12.000 домаћинстава, односно око 50% укупног становништва града. Од наведеног броја највећи дио произвођача се бави сточарском, воћарском, те и пластеничком производњом.

Једна од заступљенијих производњи на територији града Приједора је сточарска производња, односно производња млијека. Откуп млијека обављају мљекаре из окружења, које откупе око 10.000.000 литара на годишњем нивоу.

Од ратарских култура највише је заступљен кукуруз, пшеница, те крмно биље и ова производња углавном служи за подмирење потреба у сточарској производњи за властите потребе приједорских произвођача у области сточарства.

Поткозарски крај је, такође, познат по воћарској производњи, а податак да ово подручје има око 300 < ha > интензивних засада воћа различитих врста, осликава стање и значај ове области пољопривредне производње.
Расадник, који се налази на подручју града Приједора, заузима површину око 15 < ha >, производи око 100.000 садница годишње и великим дијелом обезбијеђује број и сортимент садница потребних за воћарску производњу, не само на подручју Приједора, него и шире.

Од укупно обрадивих пољопривредних површина, производња поврћа у пластеницима из године у годину се повећава, а тренутно је заступљена на око 10 < ha >.

Популаризацији пољопривредне производње доприносе организације манифестација које, осим популаризације ове гране привреде, промовишу и град Приједор у цјелини.

Од 1984. године, на подручју града Приједора, постоји Пољопривредно-прехрамбена школа у којој се школују ученици различитих занимања: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, агротуристички техничар, прехрамбени прерађивач и пекар.
Такође, побољшању економског положаја пољопривредних произвођача значајно доприносе бројна пољопривредна удружења и задруга, и то: Удружење воћара „Приједор“ Приједор, Удружење малинара „Козарска малина“ Приједор, Удружење пчелара „Прва пчела“ Приједор, Удружење пчелара „Омарска“ Омарска, Удружење пчелара „Козара“ Козарац, Ловачко удружење „Љубија“, Ловачко удружење „Срндаћ“, Ловачко удружење „Мраковица“ и Пољопривредна задруга „Кооператива“ Приједор.

Развој пољопривреде, производно и технолошко реструктурирање, раст продуктивности, као и већа конкурентност на тржишту базирана на еколошким, енергетским и економским критеријумима, треба да омогући прехрамбену сигурност становништва, у што већој мјери, конкурентним домаћим пољопривредним производима.