Грб и застава

Грб града Приједора

/ Из Статута Града Приједор „Службени гласник Града Приједор“ бр.12/17 /

Град има симбол - грб који представља историјско, културно и природно насљеђе града.

Грб града има облик штита са благим линијама. Подлога штита је у бојама заставе Републике Српске. Унутар штита у горњем дијелу налази се симбол бијеле боје који представља сунце и споменик на Козари. У средини дијела налази се симбол плаве боје који у свом горњем, конкавном дијелу представља Козару, а у доњем таласастом дијелу, ријеку Сану. У доњем дијелу налази се симбол црне боје расцвјеталог слова “П“ - почетно слово Приједора.
Симболи одражавају и представљају:

- Сунце, Козару, Сану - природне услове рада и живота,
- Слово „П“ - Град Приједор, села, насеља, руднике, фабрике, културне институције, школе, домове и њихове становнике,
- Сунце - извор живота, споменик на Козари, велике жртве, патње и страдања, али и велике побједе једне генерације и нашу свијетлу будућност.

Грб се може употребљавати у свечаним и другим приликама, а сагласност за његову употребу у другим приликама даје Градоначелник.
Симбол Града истиче се на објектима и у службеним просторијама Града, предузећа, установа и других организација чији је оснивач Град.
Симболи Града истичу се уз симболе Босне и Херцеговине и Републике Српске, у складу са законом.
Грб града Приједора

Застава града Приједора

/ Из Статута Града Приједор „Службени гласник Града Приједор“ бр.12/17 /

Град има заставу.

(1) Застава Града је свијетло плаве боје.
(2) Застава је правоугаоног облика.
(3) У центру заставе налази се грб Града око којег је исписано ћириличним и латиничним писмом „Град Приједор“ као и на енлеском језику < „City of Prijedor“ >
(4) Однос између дужине и ширине заставе је 1:2.
Застава града Приједора