КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПравилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју за 2024. годинуКорисници: Пољопривредни произвођачи
Правилником о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2024. годину (у даљем тексту: Правилник) прописују се услови које су пољопривредни произвођачи, физичка и правна лица, обавезни испунити при остваривању права на новчане подстицаје и друге облике подршке, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате подстицаја, потребна документација и рокови за подношење захтјева.
Правилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју за 2024. годину
ПољопривредаПодршка подизању пластеникаКорисници: Пољопривредни произвођачи

Овим правилником прописују се услови за остваривање права на финансирање набавке пластеника, површине 40 м2, потребна документација, рокови за подношење захтјева, контрола и надзор.
Правилник за реализацију пројекта Подршка подизању пластеника на подручју града Приједора
ПривредаПравилник о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава у области привреде за 2023. годинуКорисници: Незапослена лица, привредна друштва, правна лица и предузетници

Циљ Правилника је подстицање развоја, унапређење пословног амбијента, повећање обима економске активности и предузетништва, повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа.
Специфични циљеви су подршка у покретању пословања, запошљавање нових радника, запошљавање младих ВСС кадрова и развој и стандардизација система управљања.
Правилник о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава у области привреде за 2023. годину
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП за 2023. годинуКорисници: Привредна друштва и предузетници

Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности сектора грађевинарства, информатике и остКорисници: Привредна друштва и предузетници

Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности сектора грађевинарства, информација и комуникација и осталих услужних дјелатности, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности сектора грађевинарства, информација и ком
ПривредаПравилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле субвенција за редовне камате на кредите пословним субјектима за 20Корисници: Пословни субјекти

Правилником се регулишу услови, критеријуми и начини издавања субвенције камата на кредите.
Субвенција се даје на кредите максималне висине до 50.000 КМ и рока отплате до 3 године:
" ако је каматна стопа до 3% на уговорени износ кредита - за цјелокупан износ редовне камате;
" ако је каматна стопа већа од 3% на уговорени износ кредита, укључујући и промјењиву каматну стопу - за дио редовне камате обрачунате по стопи од 3% на уговорени износ кредита, а преосталу разлику трошкова камате плаћа корисник субвенције.
Правилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле субвенција за редовне камате на кредите пословним субјектима
ПривредаПравилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле средстава за предузећа из области социјалног предузетништва за 202Корисници: Привредна друштва из области социјалног предузетништва

Правилником се регулишу услови, критеријуми и начини додјеле средстава.
Додјела средстава из области социјалног предузетништва одобрава се пословним субјектима који испуњавају опште и посебне услове и то:
" намјена средстава је финансирање основних или обртних средстава;
" износ гранта није већи од 10.000 КМ;
" планирана или извршена набавка је у периоду од почетка календарске године до закључења јавног позива и
" рок за аплицирање је 01.09.2023. године.
Правилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле средстава за предузећа из области социјалног предузетништва