КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПравилник о кориштењу средстава од нап.накнаде по основу промјене намјене пољ.зем.у непољ.сврхе и закупнине у својини РСКорисници: Пољопривредни произвођачи
Правилником је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који у 2021. годинии изврше улагања у набавку минералних ђубрива и испуне услове овог Правилника.

Захтјев за минерална ђубрива

Правилник о кориштењу средстава од нап.накнаде по основу промјене намјене пољ.зем.у непољ.сврхе и закупнине у својини РС
ПољопривредаПравилник о условима и нацину остваривања подстицаја у пољоп.производњи 2021. годКорисници: Пољопривредни произвођачи
Правилником о условима и нацину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи у 2021. години, предвиђено је да се средства пласирају директно пољопривредним произвођачима за постојећу производњу и за подршку руралном развоју.

Захтјев за подстицаје


Правилник о условима и нацину остваривања подстицаја у пољоп.производњи 2021. год