КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПравилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољ. произ. и руралном развоју на тер. града Приједора за 2023. годинуКорисници: Пољопривредни произвођачи

Правилником о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2023. годину (у даљем тексту: Правилник) прописују се услови које су пољопривредни произвођачи, физичка и правна лица, обавезни испунити при остваривању права на новчане подстицаје и друге облике подршке, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате подстицаја, потребна документација и рокови за подношење захтјева.
Правилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољ. произ. и руралном развоју на тер. града Приједора за 2023. годину
ПољопривредаПодршка подизању пластеникаКорисници: Пољопривредни произвођачи

Овим правилником прописују се услови за остваривање права на финансирање набавке пластеника, површине 40 м2, потребна документација, рокови за подношење захтјева, контрола и надзор.
Правилник за реализацију пројекта Подршка подизању пластеника на подручју града Приједора
ПољопривредаПравилник о суфинансирању набавке минералног ђубрива за прољетну сјетву кукуруза у 2023. годиниКорисници: Пољопривредни произвођачи

Овим правилником утврђује се начин кориштења средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике, и то: услови за остваривање права на новчана средства за извршену набавку минералних ђубрива за прољетну сјетву кукуруза, потребна документација и рок за подношење захтјева.

Правилник о суфинансирању набавке минералног ђубрива за прољетну сјетву кукуруза у 2023. години
ПривредаПравилник о начину додјеле подстицајних средстава конкурентности сектора градјевинарства, информатике и осталих услужних дјелатнКорисници: Привредна друштва и предузетници
Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности сектора грађевинарства, информација и комуникација и осталих услужних дјелатности, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.

Јавни позив и правилник- јачање конкурентности сектора
грађевинарства, информатике и осталих
услужних дјелатности

Пријава,образац и изјава

Измјена позива
Правилник о додјели подстицајних средстава за јацање и сектора градјевинарства, информатике,осталих услужних дјелатности 2022
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСПКорисници: Привредна друштва и предузетници

Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.

Јавни позив и правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП

Пријава,образац и изјава јацање конкурентности МСП
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП 2022
ПривредаПравилник о намјени, условима,критеријумима и начину додјеле субвенција за редовне камате на кредите пословним субјектимаКорисници: Пословни субјекти
Правилником се регулишу услови, критеријуми и начини издавања субвенције камата на кредите.
Субвенција се даје на кредите максималне висине до 50.000 КМ и рока отплате до 3 године:
" ако је каматна стопа до 3% на уговорени износ кредита - за цјелокупан износ редовне камате;
" ако је каматна стопа већа од 3% на уговорени износ кредита, укључујући и промјењиву каматну стопу - за дио редовне камате обрачунате по стопи од 3% на уговорени износ кредита, а преосталу разлику трошкова камате плаћа корисник субвенције.

Јавни позив и правилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле субвенција за редовне камате на кредите пословним субјектима

Пријава-субвенција за редовне камате на кредите
Правилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле субвенција за редовне камате на кредите пословним субјектима 2022
ПривредаПравилник о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава у области привреде за 2022. годинуКорисници: Незапослена лица, привредна друштва, правна лица и предузетници

Циљ Правилника је подстицање развоја, унапређење пословног амбијента, повећање обима економске активности и предузетништва, повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа.
Специфични циљеви су подршка у покретању пословања, запошљавање нових радника, запошљавање младих ВСС кадрова и развој и стандардизација система управљања.


Јавни позив и правилник о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава у области привреде за 2022. годинуи

Пријава-самозапошљавање и женско
предузетништво


Бизнис план

Пријава-запошљавање младих ВСС и нових
радникаПријава-сертификација


Правилник о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава у области привреде за 2022. годину
ПривредаПравилник коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годинуКорисници: Незапослена лица, привредна друштва, правна лица и предузетници

Циљ Правилника је подстицање развоја, унапређење пословног амбијента, повећање обима економске активности и предузетништва, повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа.
Специфични циљеви су подршка у покретању пословања, запошљавање нових радника, запошљавање младих ВСС кадрова и развој и стандардизација система управљања.

Пријава - самозапошљавање и женско
предузетништво

Пријава - запошљавање младих ВСС и нових
радника

Пријава - сертификација
Правилник коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годину
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСПКорисници: Привредна друштва и предузетници

Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.

Пријава - јачање конкурентности МСП
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП
ПривредаПравилник за реализацију средстава за ублажавање посљедица изазваних пандемијом вирусом корона код пословних субјеката - 2021.Корисници: Пословни субјекти

Град Приједор доноси Правилник за реализацију
средстава за ублажавање посљедица изазваних
пандемијом вирусом корона код пословних
субјеката на подручју града Приједора у току
2021. године , којим се обезбјеђује подршка
пословним субјектима за очување радних мјеста.

Пријава - узблажавање посљедица изазваних
пандемијом вирусом корона

Правилник за реализацију средстава за ублажавање посљедица изазваних пандемијом вирусом корона код пословних субјеката - 2021.