Reload2

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLoaD2) наставак је иницијатива подржаних од стране Европске уније – Пројекат јачања локалне демократије (LOD, 2009-2016) и накнадно проширеног Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLoaD, 2017-2020).

Као и претходне пројекте, овај пројекат финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP). ReLoad2 ће се наставити проводити на Западном Балкану, конкретно Албанији, Босни и Херцеговини (БиХ), Косову*, Сјеверној Македонији, Црној Гори и Србији.

На Западном Балкану још увијек је недовољно развијена сарадња између јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва (ОЦД). Недостатак транспарентности у финансирању ОЦД из јавних извора се препознаје као једна од највећих препрека развоја и функционисања цивилног друштва, обзиром да не постоји јасна одговорност у расподјели и потрошњи тих средстава. Модели који се користе су често непотпуни и дискриминаторни те не доприносе јачању положаја и важности цивилног друштва у заједницама и успоравају даљи развој партиципативне демократије.

Пројекат за циљ има јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану, путем оснаживања цивилног друштва и подстицања младих на активно судјеловање у процесу доношењу одлука, те унапређења потицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво. Уз споменуто, радит ће на јачању партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на подручју Западног Балкана, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања ОЦД (LOD методологија) из буџета јединица локалне самоуправе, усмјереног ка већем грађанском учешћу и учешћу младих у процесима доношења одлука и унапређењу пружања услуга у локалним заједницама.


ReLoad2 ће побољшати капацитете локалних самоуправа и ОЦД да се укључе у продуктивна партнерства и допринијет ће побољшању пружања услуга и реализацији локалних приоритета у складу са развојним стратегијама. Подстаћи ће локалне власти да користе јавно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ. Такође, Пројекат ће промовисати ангажовање младих и подржати спровођење омладинских иницијатива, те ће радити на побољшању њихових економских перспектива у партнерским локалним заједницама.

У Босни и Херцеговини, ReLoaD2 ће дјеловати у 13 партнерских јединица локалне самоуправе:

 1. Град Бихаћ
 2. Град Приједор
 3. Град Градишка
 4. Опћина Центар Сарајево
 5. Опћина Ново Сарајево
 6. Општина Рудо
 7. Опћина Витез
 8. Град Горажде
 9. Град Источно Сарајево
 10. Град Мостар
 11. Опћина Прозор Рама
 12. Општина Гацко
 13. Општина Угљевик

* За Европску унију, ово именовање не доводи у питање став о статусу и у складу је с UNSCR 1244/1999 и Мишљењем ICJ-а о проглашењу независности Косова. За UNDP све референце на Косово схватит ће се у контексту УН-ове Резолуције 1244/1999.

Линкови

ReLOaD2 Facebook: https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans

ReLOaD2 UNDP интернет страница: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/development-impact/ReLOaD.html

Knowledge Sharing платформа: https://eulocaldemocracy4wb.org/en

Документи