Најава сједница

10. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 10. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 25.08.2021. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
3. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне сред
4. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне среди
5. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор
6. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор
7. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједор "ПРЕДА-ПД" Приједор
8. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједор "ПРЕДА-ПД" Приједор
9. Приједлог Рјешења о престанку мандата предсједника Одбора за жалбе града Приједор
10. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова
11. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Зонинг плана подручја посебне намјене "Тукови - Маратушко поље"
12. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају тргов
13. Реферати из имовинско правне области
- Одлука о замјени непокретности, Марић Даниел
- Одлука о продаји путем непосредне погодбе, ММС Промет Међувође
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, Кадић Елведин
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, Кадић Ален
- Одлука о оснивању права грађења, Вукадиновић Душан

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред