Најава сједница

37. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 37. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 29.02.2024. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
- Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине града Приједор
2. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју Града Приједор по зонама за 2024. годину
3. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Приједор за 2024. годину
5. Приједлог Одлуке о изради Плана управљања имовином Града
6. Извјештај о раду Скупштине града Приједора за 2023. годину
7. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора
9. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора
11. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног огласа за именовање 1 (једног) члана Градске изборне комисије Приједор
13. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за буџет и финансије
14. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе за културну дјелатност Галерија "Сретен Стојанов
15. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе за културну дјелатност Галерија "Сретен Стојановић" Приједор
16. Приједлог Одлуке о издвајању средстава из буџета Града Приједор за област предшколског васпитања и образовања за 2024. г
17. Приједлог Одлуке о економској цијени услуге предшколске установе ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор за 2024. годину
18. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града Приједор за 2024. го
19. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2024. годину
20. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2024. године
21. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана зоне уз магистрални пут М15 Приједор - Козарска Дубица и дије
22. Приједлог Одлуке о субвенцији јавног градског-приградског превоза на подручју града Приједор
23. Приједлог Одлуке о осликавању мурала на згради Градске управе
24. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на подручју града Приједор за 2023. годину
25. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на подручју града Приједор
26. Реферати из имовинско - правне области
- Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, ИМИ Транзит доо
- Приједлог Одлуке о купопродаји непокретности, Томишић Александра
- Приједлог Одлуке о продаји земљишта путем непосредне погодбе, МНЛ некретнине доо
- Приједлог Одлуке о оснивању права грађења на земљишту, Марчетић Маринко

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
28.12.202335. сједница Скупштине града Приједор Записник
06.12.202334. сједница Скупштине града Приједор Записник
02.11.202333. сједница Скупштине града Приједор Записник
12.09.202332. сједница Скупштине града Приједор Записник
12.09.202331. сједница Скупштине града Приједор Записник
13.07.20234. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
13.07.202330. сједница Скупштине града Приједор Записник
04.05.202328. редовна сједница Скупштине града Приједор, прво и друго засједање Записник
29.03.202327. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.02.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
30.01.202325. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.202224. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.12.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
07.09.202221. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.05.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.202216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.02.202215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
03.12.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
26.11.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.09.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.08.20219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
28.12.202336. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
06.12.202335. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
02.11.202334. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.09.202333. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
12.09.202332. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
13.07.202331. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.20234. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
08.06.202330. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.05.202329. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.03.202328. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
27.02.202327. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.01.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.12.202225. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
02.11.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
07.09.202222. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
17.08.202221. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.05.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
16.02.202216. редовна сједница Скупштине града Дневни ред
29.12.202115. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред