Најава сједница

Најава сједнице Скупштине

Број сједнице: 33. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 23.12.2019. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине Града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2020.годину
3. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града Приједора за 2020. годину
4. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Приједора за 2020. годину
5. Приједлог Плана рада Градоначелника и Градске управе Приједор за 2020. годину
7. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дије
8. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела градског подручја Приједора између дијелова улица Српских вел
9. Приједлог Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији
10. Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на под
11. Приједлог јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Приједора,
12. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључивање Споразума о раскидању уговора о закупу пољопривредног земљишта у
13. Приједлог Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску, производну
14. Информација о школској 2018/2019.години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног процеса
15. Приједлог Одлуке о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2020.години
16. Приједлог Одлуке о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2020.годину
17. Информација о стипендирању ученика и студената у школској/академској 2018/19. години и награђивање најуспјешнијих наставни
18. План имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједора (2014-2024 година) за период 2020 - 2022.године
19. Ревидирани План капиталних инвестиција Града Приједор (2018 -2020.година) за 2019. и 2020.годину

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред