Најава сједница

36. сједница Скупштине града Приједора

Број сједнице: 36. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 14.07.2020. године са почетком у 08:30 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
3. Приједлог Одлуке о краткорочном кредитном задужењу Града Приједора
4. Приједлог Одлуке о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2020.годину
5. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2020.години
6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2020.годину
7. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних п
8. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2020.годину
9. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2020.годину
10. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале
11. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора између дијелова ул
12. Приједлог Одлуке о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2020.годину
13. Приједлог Одлуке о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе града Приједора за 2020.годину
14. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника правобраниоца Приједор за 2019. годину
15.1. Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта "Неомет Монтажа" д.о.о Приједор
15.2. Приједлог Одлуке о замјени непокретности - Град Приједор и Гојић Перо
15.3. Приједлог Одлуке о преносу права посједа без накнаде
15.4. Приједлог Мишљења насеља Гомјеница, дијелу насеља Петрово и Миљаковци
15.5. Приједлог Мишљења извориште Црно Врело
15.6. Приједлог Одлуке о преносу права посједа без накнаде Родић Добрила и Слијепац Љубица
15.7. Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе Рамић Злата
15.8. Приједлог Мишљења ЈП Завод за изградњу града Приједор
15.9. Приједлог Одлуке о оснивању права служности Мтел Љубија
15.10. Приједлог Одлуке о оснивању права служности Мтел Козарац
15.11. Приједлог Одлуке о оснивању права служности Мтел Чејреци
15.12. Приједлог Одлуке о продаји грађевинског Марић
15.13. Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта Мехмедагић Хидајет
15.14. Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта Кончарy
15.15. Приједлог Одлуке о диоби непокретности - Бабић Милан
15.16. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе - Никић Сретко

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред