Најава сједница

Најава сједнице Скупштине

Број сједнице: 31. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 07.11.2019. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине Града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
3. Мишљење Министарства управе и локалне самоуправе, број: 10.3-014-37-1/19 од дана 18.10.2019. године
9. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Просторног плана града Приједора 2020-2040 година
10. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана спортског аеродрома "Урије"
12. Информација о раду Привредног Савјета града Приједора у 2018. години
13. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор ра
14. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА
15. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање чланова Управног одбора Агенције за економски развој града При
16. Извјештај о средњорочној евалуацији Интегралне стратегије развоја града Приједора за период евалуације 2014-2018. година

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред