Радна тијела

Комисија за избор и именовања
1. Душко Милетић, Предсједник
2. Азра Пашалић, Замјеник предсједника
3. Горан Велаула, Одборник, Члан
4. Игор Јаворић, Одборник, Члан
5. Предраг Старчевић, Одборник, Члан

Мандатно имунитетска комисија
1. Миленко Ђаковић, Предсједник
2. Ранко Смиљанић, Одборник, Члан
3. Миљана Кос, Одборница, Члан

Комисија за прописе
1. Игор Кнегињић, Предсједник
2. Далибор Кос, Замјеник предсједника
3. Славица Поповић, Одборница, Члан
4. Радован Рајлић, Стручни радник из области права, Члан
5. Дубравка Рађеновић, Стручни радник из области права, Члан

Комисија за награде и признања
1. Слободан Јавор, Предсједник
2. Игор Јаворић, Замјеник предсједника
3. Немања Грубан, Одборник, Члан

Комисија за вјерска питања
1. Алмаса Мушић, Предсједница
2. Игор Јаворић, Замјеник предсједнице
3. Биљана Кнежевић, Одборница, Члан

Комисија за равноправност полова
1. Азра Пашалић, Предсједница
2. Слађана Радаковић, Замјеник предсједнице
3. Алмаса Мушић, Одборница, Члан
4. Славица Поповић, Одборница, Члан
5. Ранко Смиљанић, Одборник, Члан

Комисија за младе
1. Срђан Адамовић, Предсједник
2. Златко Ритан, Замјеник предсједника
3. Саша Бурсаћ, Одборник, члан
4. Маја Кљујић, Члан
5. Гордан Боројевић, Члан

Комисија за буџет и финансије
1. Горан Велаула, Предсједник
2. Предраг Пуђа, Замјеник предсједника
3. Миленко Ђаковић, Одборник, Члан
4. Сања Паспаљ, Члан, стручњаци из те области
5. Мидхат Пидић, Члан, стручњаци из те области

Комисија за мјесне заједнице
1. Александар Гајић, Предсједник, Члан
2. Жарко Татић, Замјеник предсједника
3. Игор Кнегињић, Одборник, Члан
4. Младен Радишић, Одборник, Члан
5. Миљана Кос, Одборница, Члан

Комисија за екологију и заштиту човјекове околине
1. Жарко Татић, Предсједник
2. Горан Предојевић, Замјеник предсједника
3. Предраг Старчевић, Одборник, Члан
4. Неда Стојаковић, Стручни радник из области екологије, Члан
5. Александар Кнежевић, Стручни радник из области екологије, Члан

Одбор за друштвени надзор и представке
1. Далибор Кос, Предсједник
2. Биљана Кнежевић, Замјеница предсједника
3. Горан Предојевић, Одборник, Члан
4. Месуд Трњанин, Одборник, Члан
5. Младен Радишић, Одборник, Члан

Одбор за регионалну и међународну сарадњу
1. Месуд Трњанин, Предсједник
2. Никола Вујасиновић, Замјеник предсједника
3. Предраг Старчевић, Одборник, Члан
4. Младен Суртов, Члан из одређених области
5. Ранко Лале, Члан из одређених области

Одбор за здравство и социјалну заштиту
1. Андрија Вукотић, Предсједник
2. Слађана Радаковић, Замјеница предсједника
3. Предраг Старчевић, Одборник, Члан
4. Ивана Шкорић, Члан из реда здравствених радника
5. Спасенија Праштало, Члан из реда здравствених радника

Савјет за спорт
1. Ненад Мејакић, Предсједник
2. Младен Кулунџија, Замјеник предсједника
3. Александар Миљешић, Одборник, Члан
4. Предраг Гњатовић, Члан из реда спортских радника
5. Неђељко Тимарац, Члан из реда спортских радника

Савјет за културу
1. Никола Вујасиновић, Предсједник
2. Срђан Адамовић, Замјеник предсједника
3. Младен Радишић, Одборник, Члан
4. Сњежана Добријевић, Члан из одређених области
5. Душан Попара, Члан из одређених области

Савјет за безбједност
1. Мирсад Дуратовић, Предсједник
2. Младен Кулунџија, Замјеник предсједника
3. Немања Грубан, Одборник, Члан
4. Вања Дејановић, (Форум за безбједност)
5. Драшко Ђенадија, (Форум за безбједност)