Активности Скупштине

Девета сједница Скупштине града 2.јула

Девета редовна сједница Скупштине града Приједор биће одржана у петак 2.јула, а на дневном реду ће се наћи девет тачака.

Предсједник Скупштине града Мирсад Дуратовић потврдио је да ће одборници , као и на претходним засједањима прво бити упознати са тренутном епидемиолошком ситуацијом у граду, а потом ће разматрати Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Града Приједор за капиталне пројекте, као и Приједлог измјене и допуне Плана капиталних инвестиција Града Приједор за период 2021-2023.година.
Једна од тачака дневног реда биће и Извјештај о остваривању годишњег Плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједор (2014-2024) за 2020.годину, као и приједлози Програма коришћења прихода остварених по основу водних накнада за 2021.годину и Програма коришћења прихода остварених по основу накнада за коришћење шума и шумског земљишта за 2021.годину,те приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску и услужну дјелатност на подручју Града Приједор. Као и код претходних, и ову сједницу завршиће реферати из имовинско правне области. Почетак сједнице заказан је за 10 часова.

Назад