Активности Скупштине

Представљање Џендер акционог плана града Приједора 2024-2027

Џендер акциони план града Приједора за период 2024-2027,година који су одборници Скупштине града усвојили на 38.сједници почетком априла ове године представљен је данас медијима и невладиним организацијама.

Презентацију Џендер акционог плана града Приједора, којој су присуствовали и представници ОЕБС-а, одржали су чланови Комисије за равноправност полова и Радне групе за израду и спровођење овог плана, који су задужени и за његово праћење и реализацију. Током трогодишње имплементације овог документа, планиране су бројне активности.
"Током прве године имплементације Акционог плана, највише ћемо радити на едукацијама за она занимања за која постоји могућност запошљавања. Водићемо рачуна и о насиљу у породици, односно одржаћемо предавања о фемициду који је доста присутан у БиХ. Желимо поготово радити са омладином, како би на вријеме уочили постојање неравноправности полова у било којим областима", рекла је предсједница Комисије за равноправност полова града Приједора Азра Пашалић.
Град Приједор је, у оквиру пројекта УНДП-а који реализује УН wомен, започео израду родно одговорног буџета.
"Ми смо и досад, кроз наш линијски буџет, имали неке ставке гдје смо исплаћивали одређене програме, а онда су те ставке кроз градска одјељења биле сумиране. Кроз родно одговорно буџетирање, тачно ће се навести и знати ставке по одређеним програмима, као што су подстицаји за женски спорт, пољопривреду, женско предузетништво, за пољопривредне активности самих жена итд. Тако да ће ове активности значити тачно одређивање средстава у буџету града за одређене мање заступљене популације", рекла је Маја Кунић, начелник Одјељења за финансије и члан Радне групе за израду Џендер акционог плана.
Закон о равноправности полова БиХ донесен је 2003. а измијењен и допуњен 2009. године. Доношење џендер акционих планова обавеза је свих локалних заједница.
Закључци са састанка одржаног поводом представљања Гендер акционог плана

1.Пројекти из предложеног плана проводиће се у складу са доступним средствима од стране донатора И приједлогом за уврштење у ревидирани План буџета
2.Континуирано праћење подршке женама како у предузетништву И самозапошљавању, тако И кроз социјалну И пронаталитетну политику
3.Сигурна кућа у Приједору је једно од значајних питања о којем се треба разговарати са доносиоцима одлука
4.Невладин сектор се треба укључити пројектима, који ће јачати улогу И жена И мушкараца, кроз области социјалне политике, јачање економске стабилности, успостављање равноправности у свим областима.
5.Реализовати активност промоције подршке женама и посјете жена у руралним срединама, како би им се предочила њихова права, процес пријаве насиља И поступање по закону.
6.Учестало јавно обраћање о значајним питањима истакнутим у гендер акционом плану.
7.Промоција појма фемицид И праћење правне регулативе, како би се Комисија за равноправност И Тим за израду ГАП-а, укључили у јавну расправу пред доношење законског акта.
8.Родно буџетирање ће се пратити кроз линијски буџет, све док се не дефинише програмско буџетирање.
9.Представљање плана је иницијални састанак, а остали састанци одржаваће се у складу са реализацијом планираних активности И пројеката,


Назад