Грађење

Водич за грађење
Легализација
Преглед издатих докумената
Преглед стручних организација на територији града Приједор
ОбластОрганизацијаАдресаТелефонE-mail
1.Геодетске организације"ГЕО СЕРВИС ЧАЂО" агенција за геод.пословеул.П.П.Његоша 12А Приједор 052/243-710 cadjom@hotmail.com
"ГЕОАГЕНТ" агенција за геодетске пословеул.Занатска бб Приједор 052/233-944 geoagent@poen.net
"ГЕОМАП" д.о.о. Приједорул.М.Суљановића бб Приједор 052/211-056 geomap.pd@gmail.com
"ГЕОМЕТРИЈА" агенција за геодетске радовеул.В.Путника бб Приједор 065/514-589 banovicradenko9@gmail.com
"ГЕОЦЕНТАР" д.о.о. Бања Лукаул.П.П.Његоша Приједор 051/228-380 office@geo-centar.com
2.Израда просторно планске документације"АГ ПРОЈЕКТ" д.о.о. Прњаворул.Вељка Миланковића 5 Прњавор 051/327-590 agprojekt@mail.com
"ГЕОПУТ" д.о.о. Бања Лукаул.Краља Николе 13 Бања Лука 051/461-921 banjaluka@geoput.com
"ИНДУСТРОПРОЈЕКТ" а.д. Приједорул.В.Карађорђа 14 Приједор 052/232-645 industroprojekt@fortisgroup.ba
"РОУТИНГ" д.о.о. Бања Лукаул. И крајишког корпуса 16 Бања Лука 051/301-202 info@routingbl.com
"УРБИС ЦЕНТАР" д.о.о. Бања Лукабул.С.Степановића 101а БањаЛука 051/223-960 office@urbiscentar.com
ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" Приједорул.М.Обреновића 18ц Приједор 052/231-402 zigpd@teol.net
ЈУ ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РС ул. Саве Мркаља 16 Бања Лука 051/244-200 info@iugers.com
АД "ПРОЈЕКТ" Бања Лукаул.В.Маслеше 1/ИВ Бања Лука 051/211-516 projekt@inecco.net; projekt@projektad.com
ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" д.о.о. Бања Лукаул.К.П. И Караорђевића 92-98 Бања Лука 051/348-360 info@institutig.com
3.Израда и ревизија техничке документације"АТРИЈ" д.о.о. Добојул.Кнеза Милоша 40 Добој 053/207-360 atrij@teol.net
"ИНДУСТРОПРОЈЕКТ" а.д. Приједорул.В.Карађорђа 14 Приједор 052/232-645 industroprojekt@fortisgroup.ba
"КУНИЋ ГРАДЊА" д.о.о. Приједорул.Занатска бб Приједор 052/212-054 investprojekt@pd.elta-kabel.com
ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" Приједорул.М.Обреновића 18ц Приједор 052/231-402 zigpd@teol.net
4.Обављање техничких прегледа"АТЕЉЕ" д.о.о. Лакташиул.Велико Блашко бб Лакташи 051/304-670 ateljestula@gmail.com
"АТРИЈ" д.о.о. Добојул.Кнеза Милоша 40 Добој 053/207-360 atrij@teol.net
"БРАКОМ" д.о.о. Приједорул.М.Обилића бб Приједор 052/242-040 doobrakom@gmail.com
"ЗЕПС" д.о.о. Градишкаул.Видовданска бб Градишка 051/818-053 zepsdoo@teol.net
"ИНДУСТРОПРОЈЕКТ" а.д. Приједорул.В.Карађорђа 14 Приједор 052/232-645 inp@poen.net
"КУНИЋ ГРАДЊА" д.о.о. Приједорул.Занатска бб Приједор 052/212-054 investprojekt@pd.elta-kabel.com
ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" Приједорул.М.Обреновића 18ц Приједор 052/231-402 zigpd@teol.net
5.Геолошка истраживања"РУДАРСКИ ИНСТИТУТ" д.о.о.Приједорул.Саве Ковачевића бб Приједор 052/231-845 rip@teol.net
"РУДПРОМ" д.о.о. Приједорул.Саве Ковачевића 2/И Приједор 052/233-112 rudprom.prijedor@gmail.com
6.Издавање енергетских цертификата"А Б АРХИТЕКТИ" д.о.о. Бања Лукаул.Н.Пашића 18 Бања Лука 051/233-999 info@aplusbarhitekti.com
"АТРИЈ" д.о.о. Добојул.Кнеза Милоша 40 Добој 053/207-360 atrij@teol.net
"АЦС СТУДИО" д.о.о. Бања Лукаул.М.Карановића 53 Бања Лука 051/213-300 predrag.jovanic@acs-studio.ba
"ПЛАН" д.о.о. Бања Лукаул.Др.М.Стојановића 26а Бања Лука 051/928-818 plan@blic.net
"РОУТИНГ" д.о.о. Бања Лукаул. И крајишког корпуса 16 Бања Лука 051/301-202 info@routingbl.com
"ТЕЛЕМАX" д.о.о. Бања Лукаул.Краља Петра ИИ бр.17 Бања Лука 051/222-550 office@telemax.ba
"ТЕРМОТЕХНИКА" д.о.о. Бања ЛукаПријаковци бб Бања Лука 051/394-211 termotehnika@teol.net
"УРБИС ЦЕНТАР" д.о.о. Бања Лукабул.С.Степановића 101а БањаЛука 051/223-960 office@urbiscentar.com
ЈУ ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РС ул. Саве Мркаља 16 Бања Лука 051/244-200 info@iugers.com
ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" д.о.о. Бања Лукаул.К.П. И Караорђевића 92-98 Бања Лука 051/348-360 info@institutig.com