Организација Градске управе

Организација Градске управе

Организационе јединице у Градској управи оснивају се као основне организационе јединице, посебне организационе јединице и самосталне унутрашње организационе јединице.

(1) Основне организационе јединице су одјељења, којим руковод начелник одјељења.
(2) У оквиру основних организационих јединица формирају се одсјеци као утрашње организационе јединице, којим руководи шеф одсјека.
(3) У Градској управи се, због специфичних послова, формирају и одсјеци као самосталне унутрашње организационе јединице, којима руководи шеф одсјека;
(4)
- Кабинет Градоначелника формира се као посебна организациона јединица за вршење савјетодавних, протоколарних и административно-техничких послова и
- Стручна служба Градоначелника оснива се као посебна организациона јединица која за потребе органа Града Приједор обавља кадровске и организационе послове, послове јавних набавки, имовинско-правне послове и послове заступања Града у поступцима одређеним законом, нормативно правне послове и послове другостепеног поступка.

Организационе јединице у Градској управи осниване су као :
- основне организационе јединице
- посебне организационе јединице
- самосталне унутрашње организационе јединице.