Одјељење за пољопривреду и рурални развој

Одјељење за пољопривреду и рурални развој

Начелник Oдјељења: Жарко Тубин, дипл. инг. пољопривреде
Улица Вожда Карађорђа бр. 45
052/490-188

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за пољопривреду и рурални развој обављају се стручни и управни послови који се односе на студијске и аналитичке послове из области пољопривреде и руралног развоја, организација, праћење и обрада података на свим нивоима пољопривреде и водопривреде, израда и провођење програма/правилника из области пољопривреде и руралног развоја, реализација кориштења буџетских средстава, посредовање између субјеката у пољопривреди, обрада статистичких података који се односе на пољопривредну производњу, сарадња са министарствима, релевантним институцијама и организацијама у циљу прикупљања података за обављање радних задатака, израда и реализација стратешких и планских докумената, контрола израде и ажурирање база података, учешће у раду комисија које именује градоначелник.


ОДСЈЕЦИ
Одсјек за биљну и анималну производњу и савјетодавне услуге
Шеф Oдсјека: Горан Кецман, дипл. инг. пољопривреде
Улица Вожда Карађорђа бр. 45
052/490-189
Одсјек за рурални развој и економику аграра
Шеф Oдсјека: -
Улица Вожда Карађорђа бр. 45