Пројекти града

Пројекти града

Капитални пројекти
Капитални пројекти су пројекти од општег значаја, који захтијевају значајна финансијска улагања и очекиваног су вијека трајања дужег од једне године. Свака јединица локалне самоуправе дефинише шта ће се сматрати капиталном инвестицијом/пројектом, а на основу потреба својих грађана и привредних субјеката, који своју дјелатност обављају на њеној територији.
Капитални пројекат представља инвестирање из буџета ЈЛС или екстерних извора у инфраструктуру, привреду, јавне објекте и опрему.

Пројекат ДВОРАНА НА УРИЈАМА
Пројекат Ватрогасни дом
Пројекат “РАСТ”
Санација градске улице (Рудничка улица) и локалног пута Саничани-Ракелићи
Пројекат "МЕГ"- Изградња примарног канализационог система

Остали пројекти
Пројекти које Град Приједор, самостално (из буџета) или са партнерима, финансира и реализује, а који за циљ имају стварање бољих услова за живот грађана Града Приједор, као и боље пословно окружење за постојеће и будуће привредне субјекте и инвеститоре.

Пројекат "ПРО-ПОСО"
Пројекат "Развојем предузетничке инфраструктуре до бољег пословног окружења"
Пројекат Инклузивне школе-инклузивне заједнице
Пројекат "Дијаспора за развој"
Пројекат "МЕГ"- "Постицаји запошљавању кроз унапређење конкурентности МСП-а"
Програм за опоравак од поплава-стамбено збрињавање на подручју града Приједор
Пројекат: ,,Упознајмо националне мањине"
Пројекат "АгроЛифе"
Пројекат еСервиси
Пројекат "Паметни градови - ка дигиталној трансформацији у БиХ, ГО паркинг"
Пројекат "еЦитизен"
Пројекат "Прозивно-редосљедни систем"
Пројекат "ДРАС - Дисастер Риск Аналyсис Сyстем"
Пројекат сензори
Пројекат "Отворени Wи-Фи града Приједор"
Пројекат: "Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије"
Пројекат "Развој, тестирање и валидација модела паметне његе у Подунављу"

Фондови
Отворени фондови намјењени су инвеститорима, привредницима, онима који послују на подручју Града Приједора. Зависно од врсте фонда, дефинисани су и услови. Поједини фондови су везани директно за сарадњу са локалном управом а постоји могућност пријаве на фондове и за потребе нових инвестиција, смањења ризика улагања у нове послове, те једна од предности фондова јесте подршка образовању и пружање прилике да се обезбиједи запошљавање након завршеног школовања. Захваљујући земљама ЕУ, односно чланицама ЕФТА-е, пружају се могућности да се припремају пројектни приједлози и одмах дају на разматрање како би се пројекат прилагодио условима из позива, које ћете пронаћи на нашој страници. Наша је одлука да објављујемо све фондове са којима можемо остварити сарадњу, односно пружити оперативну подршку за успјешну пријаву на позиве.

Критеријуми за учешће у девелоППП.де програму
Фонд за регионалну сарадњу