Програм провођења јавне расправе о Нацрту буџета за 2021.

ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

Број: 02-400-1-2/21
Датум: 26.02.2021. године

На основу члана 89. став 3. Закона о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени Гласник Републике Српске", број: 97/16 и 39/19) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени Гласник Града Приједора", број: 12/17), Градоначелник Приједора доноси
П Р О Г Р А М
провођења јавне расправе о Нацрту Буџета
Града Приједора за 2021. годину

Јавна расправа о Нацрту Буџета Града Приједора за 2021. годину провешће се у периоду од 01.03 до 10.03.2021. године, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности кроз заинтересоване групе грађана, невладине организације и кориснике буџета Града Приједора у процесу доношења Буџета и њиховом учешћу у предлагању примједби, приједлога и сугестија.
Примједбе, приједлози и сугестије ће се уобзирити за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Приједора за 2021. годину.
Због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом корона вируса, а у складу са одлукама надлежних органа о ограничењу окупљања и очувања јавног здравља, јавна расправа ће се одржати електронским путем, на сљедећи начин:
1. На Интернет страници Града Приједор линк у дијелу Град Приједор /Градска управа/буџет/ информације линк можете наћи сав доступан материјал за провођење јавне расправе о Нацрту Буџета Града Приједора за 2021. годину.
2. На Интернет страници Града Приједор линк можете дати своје примједбе и сугестије о Нацрту Буџета Града Приједора за 2021. годину у обрасцу Јавне расправе о Нацрту Буџета.
3. На интернет страници Града Приједор можете се улоговати на апликацију еЦитизен гдје ће Вам бити доступни сви материјали за провођења јавне расправе о Нацрту БуџетаГрада Приједора за 2021. годину. Путем исте апликације можете дати своје примједбе и сугестије путем линка .
4. Путем маил адресе можете дати своје примједбе и сугестије о Нацрту Буџета Града Приједора за 2021. годину.
5. У писаној форми путем инфо пулта Града Приједора на коме ће заинтересовани грађани и невладине организације моћи преузети Нацрт Буџета у писаној форми.

Материјале можете погледати овдје:
1. Нацрт Одлуке о усвајању Буџета за 2021. годину
2. Буџет по Правилнику о изради буџета
3. Нацрт прихода за 2021. годину
4. Нацрт расхода по корисницима и ближим намјенама за 2021. годину
5. Образложење Нацрта буџета за 2021. годину

Контакт телефони: 052-245-164 и 052-245-163.

ОБРАЂИВАЧ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПРИЈЕДОРА Далибор Павловић

Назад