Радно вријеме за 9.мај- Дан побједе над фашизмом

Град Приједор
Градоначелник

Број : 02- 32-6 /21
Датум : 06.05.2021. године

На основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске, ("Сл.гласник РС", број: 43/07), члана 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску и услужну дјелатност на подручју града Приједора, број: 01-022-214/19 ("Сл.гласник града Приједора" број: 14/19), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број : 97/16 и 36/19), и члана 89. Статута града Приједора ("Службени гласник града Приједора", број: 12/17), Градоначелник Приједора, д о н о с и :

З А К Љ У Ч А К

1. Дан побједе над фашизмом, 09.05.2021. године (недјеља), је нерадни дан за трговинске, занатске и услужне привредне субјекте регистроване на подручју града Приједора, осим субјеката побројаних у тачки 2. овог Закључка.
2. Бензинске пумпе и плинске пумпне станице, апотеке, продавнице погребне опреме, цвјећаре, субјекти који се баве дјелатностима производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа и колача, ветеринарске амбуланте и трговачке радње типа "драгстор" могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичог празника.

3. Угоститељски објекти, могу да раде у складу са Одлуком о одређивању радног времена и извођењу музичких и других садржаја у угоститељским објектима на подручју града Приједора број: 01-022-92/14 од 25.06.2014. године и Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској, у циљу спречавања ширења вируса корона САРС ЦОВ-2 (ЦОВИД-19) у Републици Српској, број: 83-1/21 од 23.04.2021. године.

4. Сви привредни субјекти дужни су да се у свом раду придржавају прописаних епидемиолошких мјера, као и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској, у циљу спречавања ширења вируса корона САРС ЦОВ-2 (ЦОВИД-19) у Републици Српској, број: 83-1/21 од 23.04.2021. године.
Уколико Републички штаб за ванредне ситуације пропише другачије мјере и радно вријеме, исте се морају примјењивати.
5. Послодавац је дужан радницима, који ће радити на дане републичког празника, омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић

Назад